Snabba tips för att läsa mer

Du som inte brukar läsa böcker kommer också att få tips på hur du kommer igång.

Att läsa för sitt barn eller tillsammans med barnet har en rad positiva fördelar. För det första kommer man närmare barnet och det skapar en speciell närhet. Barnet får också ett större ordförråd. Många gånger har barnet även frågor över det ni läser om och därför lär sig barnet även att diskutera. Inlevelseförmågan och att kunna sätta sig in i andra människors livsöden ökar vilket är mycket viktigt i det dagliga livet.

När det gäller ungdomar och läsande har böckerna i dag en stor konkurrent i bloggar, Twitter och sociala medier. Det här är alarmerande eftersom även läsförståelsen minskar. Hur gör man för att öka läslusten? Är det något som skolan skulle kunna hjälpa till med?

Hur hittar man en bra bok? Även de som gärna läser böcker kan ibland ha svårt att hitta en bra bok som man helst inte lägger ifrån sig innan man läst ut den. Ett tips är att alltid ha papper och penna med sig. När någon rekommenderar en bok eller man läser ett boktips i en blogg eller tidning skriver man helt enkelt ner titeln och författaren. Gör man inte det är det lätt gjort att stå handfallen på biblioteket eller i bokhandeln och man vet inte riktigt vad man letar efter.