Månadsarkiv: januari 2014

Planera din bedömning efter förmågor och kunskapskrav, O. Carlgren

https://todaysmeet.com/Solberga

Publicerar ett skapat klipp ur en längre föreläsning av Olle Carlgren. Jag såg klippet någon gång sommaren 2013 sen dess har jag ständigt i tanken återkommit till det han säger om att ta bort de svärtade orden ur kunskapskraven och på så sätt få förmågorna att framträda. Vad är det egentligen vi ska jobba med? Jag tänkte använda denna som gemensam starter vid kollegiets ämneskonferenser.

http://www.ur.se/Produkter/178653-UR-Samtiden-Att-bedoma-larande-Feedback-feedup-feedforward#start=199&stop=954

Kunskapskrav för Geografi i slutet av årskurs 6

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Här nedanför har jag provat att bortse från de svärtade orden i första stycket  och gjort om meningarna för att se om jag lättare kan få syn på de förmågor vi ska utveckla (till A-nivå). Förmågorna är gulfärgade. Hur tänker Du kring detta, är det här en väg att gå?

Hur kan jag få syn på välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur jordytan formas och förändras av plattektonik och erosion.(analysera hur naturens processer och människors verksamhet formar…)

Hur kan ett komplext samband för att visa på konsekvenser av detta för människor och natur se ut?(utforska o analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.)

Hur får jag syn på om eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt? Vilken övning tränar/ visar att de sen kan..( göra geografiska analyser../ värdera resultat ../ med hjälp av geografiska källor, teorier, metoder..)

 Övriga stycken är på E-nivå. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet. Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

 

 

 

 

I begynnelsen varde..

Skapelseberättelser, Foto: Kristina Gerndt Berggren
Skapelseberättelser

”I begynnelsen varde mörker” läser jag för fyran jag träffar en gång i veckan. På tavlan står fem understrukna rubriker, där under ska vi snart fylla på med likheter från olika skapelseberättelser. Jag läser och berättar om Jubmel, den samiska överguden och sonen Bejve som ger blixtar och ljus med sina skidspår.

Eleverna kommer med egna kommentarer,” att Gutasagan liknar” , det var Tjelvar som såg till att ön inte sjönk undan igen. Vi kommer naturligt in på att renen har haft och har stor betydelse och att renkons ögon nog var lika trofasta som koögon. Tänk att de bildade morgonstjärnan och aftonstjärnan! Sen ser vi UR:s film om  Asatron och ordet ”maktkamp”  kommer upp på tavlan. ”Ja det är en ingrediens som vi hittar i flera skapelseberättelser”.

Bakubafolkets gud Mbombo som kräks upp världen, man och kvinna, ja till och med medicin och rakkniv är fantasieggande.” Det där med att medicinen gjorde så de pratade olika språk, det är ju som i bibeln, och Babels torn, när Gud sätter olika språk på människorna så de inte kan förstå varann och samarbeta med tornet!!”

”Och Adam och Eva det är ju som Ask och Embla till och med samma bokstäver i början”. När lektionen är igång och de fattat galoppen kommer de på flera saker som är gemensamma, saker jag inte tänkt på, det är alldeles fantastiskt att vara pedagog och sitta och analysera ihop saker på arbetstid.!

Tack fyror!/ Pernilla

Nya tankar i gamla hjulspår.

Lovet som passerade innebar tid med familjen, mina älskade egna ungar slapp konkurrens av alla härliga elever. Lovet innebar också tid till kulturell förkovring. Korvstoppning som jag tänkt får vänta men gotländska julkakor samt ljusstöpning var en bedrift i sig. Utav de klassiker jag lånat blev inte mycket läst men jag skrattade mig igenom båtresan till Nynäshamn med ”Kurt kokar skallen” av norrmannen Egdar Loe. Vardagsnära händelser i en truckkörande mans liv, naivt inskränkt och smått sarkastiskt, skriven för barn men läses med behållning av vuxna, nästan som att bläddra i ”Häntextra” hos frissan men kräver något mer eftertanke.

När jobbet börjar eller slutar tänker jag sällan på och nog är det bevisligen så att har man roligt spelar det mindre roll om det ingår i arbetstiden eller inte. Vid en period innan betygsättning i december var jag dock rätt ”sleten”. Jag våndades för att inte inte ha tillräckligt på fötterna, inte göra rätt inte ha gjort tillräckligt, något som jag tror alla vill, inklusive mina elever. När dagen D kom var jag dock redo, så redo jag bara kunde, hade till och med fått några goda nätters sömn.

Jag läser (sista modulen är inte släppt) Betyg och Bedömning, en webbkurs Skolverket ger samt deltar i andra grupper på nätet där vi lärare diskuterar, tipsar och länkar vidare till olika forum. Betyg och Bedömning är förvisso att rekommendera men nog kan man tycka att ett myndighetsutövande som betygsättning faktiskt är ska vara grundligt förberett och ges tid till från huvudman. Vi kollegor hade vunnit på att göra kursen tillsammans. Hela skolan hade tvingats diskutera de mest triviala pedagogiska frågor man kan tänka sig, de som verkligen ger. De som kullkastar käpphästar.

Hur planerar vi innehållet i lektionen, hur följer vi upp, vad ges eleven för möjligheter att visa vad den lärt sig och hur utformar jag egentligen mina bedömningsuppgifter? Bedömer jag vad jag tänkt med den här typen av frågor? Vilka ämnen kan samarbeta, vad är vinsten? Skolan står ständigt i fokus och omdaningarna är många.

För vara uppdaterad krävs tid, tid att sätta sig in i, tid att reflektera, tid att reflektera tillsammans, tid att förändra, tid att hitta annan kurs, att växla spår, att trevande, gungande, krängande slutligen komma ur gamla hjulspår och ta del av nya tankar.

Nytt år nya löften!

Visst vet vi så väl vad vi ska och inte ska. Det är bra med goda föresatser, man ska sikta högt men ibland behöver man lite hjälp på traven. Här kommer den! 😀  Använd den här sidan då ni letar böcker till fortsatt läsning tillsammans och låt de goda samtalen som påbörjades HT 2013 fortsätta där hemma även 2014. Gott nytt läsår!

Läslandslaget tipsar!
Läslandslaget tipsar!