Etikettarkiv: språkaktivt

Så kom äntligen break even!

Jag upplever att jag jobbat i motvind ett tag, flera veckor faktiskt. Jag har själv blivit frustrerad, ifrågasatt min kapacitet och metodik och lusläst facklitteratur jag annars kunnat få energi och styrka ifrån, utan resultat. Flera gånger har jag nagelfarit mig själv och mina upplägg och gruppindelningar gått tillbaka till deras screeningresultat från åk 3 bara för att hitta bästa möjliga sätt att nå ut. Men nu känns all möda värd!

Baskunskaperna har åk 4 fått med sig angående vikingatiden och träningstillfällen har funnits. Flera möjligheter att träna digitalt har givits för de som trots kontinuerligt arbete med strategier ändå kämpar med sin läsning. Ingen har lämnats ensam i att ta in text. Det stoff de behöver ha för att få helhet och träna flera förmågor bör de ha fått med sig nu. Åtskilliga pass har lagts på sambandskedjor, ibland har vi sett samma filmsnutt upp till tre gånger och sen tillsammans lagt sambandskedjor med de förberedda nyckelord jag plastat in och plockat ut från filmen. Alla kan få ihop något och vi utvecklar det till en riktigt bra text när vi skriver den ihop senare.

Vi jobbar med nyckelord och sambandskedjor om vikingatiden.

Stärkt av en av mina favoriter Paulin Gibbons Stärk språket stärk lärandet som elevernas SvA-lärare  stack till mig tog jag mig an lucktexter igen för att fokusera dåtid samt beskrivande ord i nästa skede. Under veckan har jag börjat dagen med substantiv, adjektiv samt verb på tavlan vid flera tillfällen utan att specifikt prata ordklasser.

Dessa ord verkar skrivna huller om buller men då jag fått eleverna att parvis först diskutera sig fram till ord som beskriver och ord som är namn på saker, återstår sen bara det man gör, alltså verben. Då suddar jag ut en del av orden så att bara verben kvarstår och efter att de försökt i sitt par vi kan tillsammans sätta orden i tempus. Nu märker jag att de är på hugget och både vill och vågar!

Vi har också tittat på hur texter byggs upp. Jag hade med mig en text på paddan som jag i dagsläget inte vet varifrån jag hittat därför infogar jag den inte här. Den handlade om vad vikingahövdingen fick med sig på skeppet innan det brändes. Texten var tämligen trist och bara ett evigt uppräknande. Alla meningar började med ” Sedan tog de med..” och sex av sju meningar handlar om djuren, en om vapnen. Först tyckte eleverna att texten var rätt bra, man fick ju tydligt reda på vika djur som kastades ombord och uppenbarligen fanns på vikingatiden. När jag ställde frågan vilken av meningarna som borde komma först blev det diskussion och helt plötsligt var inte texten så bra längre.

– Om man hade skrivit Först tog de med.., så hade man förstått vad som skulle vara först, sa en elev och då kom flera och fyllde på med sen, där efter, ”något senare bars” och slutligen så att det blev en naturlig ordning.

Det verkliga genombrottet bestod dock av det pararbete de gjorde med en sönderklippt vikingatext. Förförståelsen i ämnet hade de ju redan, en förutsättning. Det är textens sammansättning, följd, struktur jag vill sätta fokus på och äntligen kom genombrottet!

-Hur kan man utifrån tio lappar med meningar veta vad som är början och slutet? Rubrikraden var svärtad och i början av faktatexter brukar det läsaren ska möta presenteras helt kort. Så även här ”Vikingen levde ett våldsamt liv”

När de läst igenom alla lapparna, runt 10-12 meningar, började de givande diskussionerna. Här skulle jag kunna bedöma om det hade varit mitt syfte för det framstår ofta mycket klart på viken nivå eleven ligger då jag hör argumentationen om vilka lappar som dels hör samman med varandra och varför, samt i vilken ordning de bör komma.

När de blivit klara i sitt par jämför de med ytterligare ett par och deras språkliga medvetenhet synliggörs och utvecklas ihop med andra. Här har jag stannat upp, gått runt och fotograferat med iPaden för att fokusera hur språket som används också ger ledtrådar om vilka meningar som ska följa på varandra. Det har de ofta resonerat om så detta moment går relativt snabbt när jag sen lyfter det i helklass.

Här konstaterar vi också att hela texten inte handlar om vikingens syn på hämnd, det står också om deras humor och vikten av att vara en god berättare. Då ser jag flera par automatiskt dra isär sina lappar så det tydligt bildas ett tomrum och så har de självmant gjort två stycken av sin indelning. Det hade de inte kunnat göra med en text på ett papper. Detta sätt att jobba är mycket tydligt och banne mig var alla med den här gången! Den karamellen ska jag suga på..

Det sista de gjorde var att skriva av sina lappar för att ytterligare befästa och ges ännu ett tillfälle att ta in ordens innehåll. Behöver jag tillägga att alla skrev med styckeindelning! Lapparna låg ju så.